Doktor Vestbø konstaterer at korona-restriksjonane går ut over kvardagslivet i øyane. (Foto: Rune Nedrebø)
Doktor Vestbø konstaterer at korona-restriksjonane går ut over kvardagslivet i øyane. (Foto: Rune Nedrebø)

Doktor Vestbø: Finnøy har endra seg – til det betre