Rennesøy Trafikk har sikra seg ein langsiktig kontrakt for inntransport til Nortura sine anlegg på Forus og Egersund

Rennesøy Trafikk og Agro Transport AS tek over inntransporten til Nortura