Naustet på Sør-Bokn.
Naustet på Sør-Bokn.

Ny usikkerhet for naustet på Bokn