Trafikken med Rygerdoktoren er bortimot halvert etter Ryfast åpna. Det gjer at ein kombinert brann- og ambulansebåt npå nytt blir vurdert.
Trafikken med Rygerdoktoren er bortimot halvert etter Ryfast åpna. Det gjer at ein kombinert brann- og ambulansebåt npå nytt blir vurdert.

Halvert trafikk med Rygerdoktoren etter Ryfast