Rennesøy og Mastrafjorden er blant landskapa som er plukka ut i Rogaland.
Rennesøy og Mastrafjorden er blant landskapa som er plukka ut i Rogaland.

Rennesøy skeptisk til vern av landskap