Vikevåg skule har også meirforbruk.
Vikevåg skule har også meirforbruk.

Stort meirforbruk i rennesøyskulen