Forstsatt farleg for mjuke trafikkantar på sterkningen Nådå-Vikekleiva på Finnøy.
Forstsatt farleg for mjuke trafikkantar på sterkningen Nådå-Vikekleiva på Finnøy.

På staden kvil for gang- og sykkelvegen