Desse ferjene skal gå heilt til sommaren, er nå klart. Men Nedstrand og Jelsa blir kutta ut frå årsskiftet.
Desse ferjene skal gå heilt til sommaren, er nå klart. Men Nedstrand og Jelsa blir kutta ut frå årsskiftet.

Finnøysambandet: Nye ferjer klar i juni