Speidergudsteneste for første gong i Hesby kyrkje.
Speidergudsteneste for første gong i Hesby kyrkje.

Speidargudsteneste på Finnøy