Bernt Arild Bertelsen  forstår ikkje kva politikarane tenker på når dei føreslår å legga ny busstrasé gjennom eit bustadfelt.
Bernt Arild Bertelsen forstår ikkje kva politikarane tenker på når dei føreslår å legga ny busstrasé gjennom eit bustadfelt.

Forslag om nye busstraé i Vikevåg, får motstand