Her i Skyljarvik på Kyrkjøy har Finnøy fått sin benk plassert. (Foto: Birger W. Hetland).
Her i Skyljarvik på Kyrkjøy har Finnøy fått sin benk plassert. (Foto: Birger W. Hetland).

Øyposten meiner: Gi også Rennesøy ein benk