Tomatgartnar Øyvind Gjedrem, framfor veksthusa som skal sanerast og der det nye veksthusanlegget skal oppførast.
Tomatgartnar Øyvind Gjedrem, framfor veksthusa som skal sanerast og der det nye veksthusanlegget skal oppførast.Bilde 1 av 1

Tomatgartnar tek ny sats-renoverer og byggjer ut