Arnstein Bøe peikar på dei store skilnadane i prisane på hurigbåtane til Byøyane i forhold til Ryfylke.
Arnstein Bøe peikar på dei store skilnadane i prisane på hurigbåtane til Byøyane i forhold til Ryfylke.

Lik behandling i heile kommunen