Linda Hauch Kaufmann jobbar for å gjera  gartnerinæringa endå grønare.
Linda Hauch Kaufmann jobbar for å gjera gartnerinæringa endå grønare.

Grønare framtid for veksthusnæringa