Leiar Helge Nessa har mange spennande tankar om drifta av Eltarvåg bufellesskap.
Leiar Helge Nessa har mange spennande tankar om drifta av Eltarvåg bufellesskap.

Eltarvåg bufellesskap: Klar til å ta imot fyrste brukar