Kommunedirektør i Stavanger, Per Kristian Vareide, meiner flytting av biblioteket bør venta.
Kommunedirektør i Stavanger, Per Kristian Vareide, meiner flytting av biblioteket bør venta.

Flytting av biblioteket «bør vente»