Camp Finnøy blei ein suksess. No håpar rennesøybuen at ungar frå heile kommunen som kjem til naboøya og deltek på "Barnas sommer"-arrangementet der, også skal få ei flott oppleving.
Camp Finnøy blei ein suksess. No håpar rennesøybuen at ungar frå heile kommunen som kjem til naboøya og deltek på "Barnas sommer"-arrangementet der, også skal få ei flott oppleving.

Barnas sommer: Fortsatt ledige plassar til Camp Finnøy