Hyttefolket på Reilstad er bekymra for at kaia skal bli brukt til fortøyning av store båtar gjennom faste leieavtalar.
Hyttefolket på Reilstad er bekymra for at kaia skal bli brukt til fortøyning av store båtar gjennom faste leieavtalar.

Kva skal skje med kaia på Reilstad?