Å ha ei hol eik på eigedommen sin forpliktar. Maren Johansen skal registrera treet slik at fylkesmannen og kommunen veit kor mange som finns.
Å ha ei hol eik på eigedommen sin forpliktar. Maren Johansen skal registrera treet slik at fylkesmannen og kommunen veit kor mange som finns.

Mange hole eiker i Finnøy