Tala viser at mange aviser framleis er avhengige av inntekter frå papirprodukta, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Tala viser at mange aviser framleis er avhengige av inntekter frå papirprodukta, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Avisøkonomien fortsatt avhengig av papiravisene