Jørgen Evjen og sambuar Eileen Rag Norheim har ein mistanke om kven som driv høærverk på garden nattestid.
Jørgen Evjen og sambuar Eileen Rag Norheim har ein mistanke om kven som driv høærverk på garden nattestid.

Hærverket på Eik er politianmeldt