Fylgjetongen om naustet på Bokn rullar vidare. No blir 81 år gamle Jan Bokn (i midten) truga med 1000 kroner i bot om han ikkje riv det. Tv. Jon Olav Runestad og Gunnar Bokn (t.h)
Fylgjetongen om naustet på Bokn rullar vidare. No blir 81 år gamle Jan Bokn (i midten) truga med 1000 kroner i bot om han ikkje riv det. Tv. Jon Olav Runestad og Gunnar Bokn (t.h)

Høgretopp ber ordføraren bruka sommarfullmakta til å stoppe dagbøter