Politikarane i kommuenedelsutvala i Finnøy og Rennesøy ynskjer å gera det enklare å byggja utanfor regulert område
Politikarane i kommuenedelsutvala i Finnøy og Rennesøy ynskjer å gera det enklare å byggja utanfor regulert områdeBilde 1 av 1

Både Rennesøy og Finnøy vil stimulere til busetjing utanfor regulert område