Bøndene manglar kyr til å fylle opp produksjonskvotane sine i ein marknad som stadig treng meir mjølk
Bøndene manglar kyr til å fylle opp produksjonskvotane sine i ein marknad som stadig treng meir mjølkBilde 1 av 1

Slit med å få tak i mjølkekyr til å auka produksjonen