Barne- og familieprest, finnøybuen Toralf Ladstein, har søkt stillinga som prest i Sjernarøy og Talgje sokn
Barne- og familieprest, finnøybuen Toralf Ladstein, har søkt stillinga som prest i Sjernarøy og Talgje sokn

Finnøybu har søkt prestestillinga i Sjernarøy og Talgje sokn