Hjelmeland kan få pengar i kommunekassen etter at deira del av Ombo blei overteken av Stavanger.
Hjelmeland kan få pengar i kommunekassen etter at deira del av Ombo blei overteken av Stavanger.

Leiar: Skal Hjelmeland få betalt for Ombo?