Dette er området som skal kartleggast, og som inngår i pilotområdet Stavanger. Illustrasjon: Kartverket.
Dette er området som skal kartleggast, og som inngår i pilotområdet Stavanger. Illustrasjon: Kartverket.

Havbotnen rundt øyane skal saumfarast