Slik blir den nye gapahauken på Ombo som formelt skal opnast Kristi Himmelfartsdag.
Slik blir den nye gapahauken på Ombo som formelt skal opnast Kristi Himmelfartsdag.

Turboklubben på Ombo utvidar