Idrettshallane i dei to kommunedelane Finnøy og Rennesøy vert igjen opna den 25. mai
Idrettshallane i dei to kommunedelane Finnøy og Rennesøy vert igjen opna den 25. maiBilde 1 av 1

Rennesøyhallen og Mastrahallen opnar igjen