Her er utvalet samla for første møte. Børre Krudtå og Merethe Lundberg var forhindra frå å delta på biletet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet )
Her er utvalet samla for første møte. Børre Krudtå og Merethe Lundberg var forhindra frå å delta på biletet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet )

Ryfylkekokken skal gi regjeringa råd