Finnøy kommune kan få følge av andre i den nye storkommunen.
Finnøy kommune kan få følge av andre i den nye storkommunen.

Leiar: Ny kommunerunde i Ryfylke