Slik går det an å tenka seg Judaberg sentrum på sikt.
Slik går det an å tenka seg Judaberg sentrum på sikt.

Dette kan bli det nye Judaberg sentrum