Aktiviteten i Rennesøy Trafikk er enno på eit relativt bra nivå
Aktiviteten i Rennesøy Trafikk er enno på eit relativt bra nivå

Rennesøy Trafikk held hjula i gang