Pesten bli gjerne framstilt som ei gammal kjerring med rive og sopelime.
Pesten bli gjerne framstilt som ei gammal kjerring med rive og sopelime.

Epidemiar har det vore før