Banksjef Susanna Poulsen i Hjelmeland Sparebank.
Banksjef Susanna Poulsen i Hjelmeland Sparebank.

Hjelmeland Sparebank kuttar renta