Kommuneoverlege Morten Hovdet og leiar for kommunale legetejenster Lillian Nisja Lundeby, har god tru på omorganiseringa
Kommuneoverlege Morten Hovdet og leiar for kommunale legetejenster Lillian Nisja Lundeby, har god tru på omorganiseringa

Omorganisering av helsetenester