Tomas Nesheim meiner øyane bør satsa på ferja i stadenb for Øyfast.
Tomas Nesheim meiner øyane bør satsa på ferja i stadenb for Øyfast.

Nesheim får ny posisjon