Den nye rekkja med 10 hytter kjem til å få fin plassering i skråninga ned mot vegen på Sokn. Frode Steine håpar å vera klar til å selja hyttene til våren.
Den nye rekkja med 10 hytter kjem til å få fin plassering i skråninga ned mot vegen på Sokn. Frode Steine håpar å vera klar til å selja hyttene til våren.

22 nye båtplassar og 10 nye luksusvogner på Sokn