Frode Myrhol (fnb): Mange av øyane er hyttesamfunn, som det ikkje kan vera eit mål å ha busetting på.
Frode Myrhol (fnb): Mange av øyane er hyttesamfunn, som det ikkje kan vera eit mål å ha busetting på.

Myrhol: Ikkje mål at det skal bu folk på kvar øy