Frå hausten av skal alle symjehallane i kommunen utvida opningstidene med ein time. (Foto: Stavanger kommune).
Frå hausten av skal alle symjehallane i kommunen utvida opningstidene med ein time. (Foto: Stavanger kommune).

Alle barn på øyane skal få symjeopplæring