Bankbygget på Judaberg blir snart utan bank.
Bankbygget på Judaberg blir snart utan bank.

Leiar: Finnøy kunne framleis hatt bank