Næringsområdet Havbruksparken ved den gamle ferjekaien på Talgje kan få strenge krav.
Næringsområdet Havbruksparken ved den gamle ferjekaien på Talgje kan få strenge krav.

Havbruksparken vil skjemma kulturminne