FBFF397F-6CB7-40EB-BE68-786FE87AB75D
Bilde 1 av 1

Få vil selja mjølkekvotane i Finnøy og Rennesøy