Fylesmannen i Rogaland held til i Stratens Hus på Lagårdsveien i Stavanger.
Fylesmannen i Rogaland held til i Stratens Hus på Lagårdsveien i Stavanger.

Leiar: Arrogant fylkesmann