Det kan bli lettare å få læreplassar i den nye kommunen. Foto; (Stavanger kommune)
Det kan bli lettare å få læreplassar i den nye kommunen. Foto; (Stavanger kommune)

Fleire moglegheiter for læreplassar