Store delar av Ombo har ennå ikkje fiber, og ligg i kkje an til å få det heller, i alle fall ikkje i denn omgangen.
Store delar av Ombo har ennå ikkje fiber, og ligg i kkje an til å få det heller, i alle fall ikkje i denn omgangen.

Ikkje fiber til heile Finnøy likevel