Ordførar Kari Nessa Nordtun under nyttårsmottakinga på Ledaal. Finnøy og Rennesøy får del i den felles satsinga som den nye kommunen gjer, til dømes i skulepolitikken, meiner innsendaren.
Ordførar Kari Nessa Nordtun under nyttårsmottakinga på Ledaal. Finnøy og Rennesøy får del i den felles satsinga som den nye kommunen gjer, til dømes i skulepolitikken, meiner innsendaren.

Lesarbrev: Øyposten har misforstått