Pendlarar i øyane har ikkje hatt same fordelane som i byen.
Pendlarar i øyane har ikkje hatt same fordelane som i byen.

Hjem jobb hjem til heile kommunen