Dei to toppkvinnene i Nye Stavanger under framleginga av fleirtalet sitt forslag til budsjett, Dagny Sunnanå Hausken og Kari Nessa Nordtun, varaordførar og ordførar. Det er ikkje pengar til gang- og sykkelevegen på Finnøy i forslaget.
Dei to toppkvinnene i Nye Stavanger under framleginga av fleirtalet sitt forslag til budsjett, Dagny Sunnanå Hausken og Kari Nessa Nordtun, varaordførar og ordførar. Det er ikkje pengar til gang- og sykkelevegen på Finnøy i forslaget.

Trudde sykkelvegen var i boks