Øya-benken i kommunestyret i Nye Stavanger. Kva gjer dei for at også Finnøy og Rennesøy skal bli med i Hjem-Jobb-Hjem ordninga?
Øya-benken i kommunestyret i Nye Stavanger. Kva gjer dei for at også Finnøy og Rennesøy skal bli med i Hjem-Jobb-Hjem ordninga?

Leiar: Kvar gjer desse med Hjem-Jobb-Hjem?